up

up
[ʌp] 1. prep

to go up the stairs — wchodzić (wejść perf) po schodach

he went up the hill — wszedł na wzgórze

the cat was up a tree — kot był na drzewie

they live further up the street — mieszkają dalej na tej ulicy

2. adv
1) (upwards, higher)

up in the sky/the mountains — wysoko na niebie/w górach

put it a bit higher up — połóż to troszkę wyżej

up there — tam w or na górze

up above — wysoko

2)

to be up — (out of bed) być na nogach; (prices, level) wzrosnąć (perf); (building, tent) stać

3)

up to — do +gen

I've read up to page 60 — przeczytałem do strony 60.

the water came up to his knees — woda podeszła mu do kolan

up to now — do tej pory

4)

to be up to — (depend on) zależeć od +gen

it's up to you — to zależy od ciebie

it's not up to me to decide — decyzja nie należy do mnie

5)

to be up to — (equal to) (person) podołać (perf) or sprostać (perf) +dat; (work etc) spełniać (spełnić perf) +acc, odpowiadać +dat

he's not up to it — nie podoła temu

their work is not up to the required standard — ich praca nie spełnia wymaganych norm

6)

to be up to (inf)(be doing) porabiać

what is he up to? — co on porabia? (showing disapproval, suspicion) co on kombinuje? (inf)

3. n

ups and downs — wzloty pl i upadki pl

* * *
(to become covered (as if) with mist: The mirror misted over; The windscreen misted up.) zaparować

English-Polish dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”